mich
עו"ד מיכל אופיר

שמי מיכל, אני עו"ד המתמחה בהסכמי ממון ונוטריון, עוסקת בעריכת הסכמי ממון מזה למעלה מ-25 שנה. כיאה לעורך דין המתמחה בעניין כה רגיש כמו הסכמי ממון, אני מקפידה לשמור על ה"רגישות האנושית" המתחייבת ומקפידה בכבודם של שני הצדדים, תוך עריכת הסכמים הוגנים ומאוזנים. הכנת הסכם ממון לפני נישואין או הסכם ממון לאחר נישואין יכול לחזק את האמון בין בני הזוג ולהוביל את הקשר, הסוער לפעמים, למי מנוחות. אני באמת ובתמים מאמינה, כי על אף "אי הנעימות" הכרוכה לעיתים בעריכת הסכם ממון, יכול הסכם הוגן ומאוזן להוות "עוגן מייצב" לכל מערכת יחסים, לא רק בפן הכלכלי כי אם גם בפן האישי.

Read more
Happy couple outdoor
הסכם חיים משותפים

ידועים בציבור שאין בכוונתם להנשא יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים המתייחס לזכויות הרכושיות של כל אחד מהם. בהסכם זה, בדומה להסכמי ממון, מסדירים הצדדים את אופן החיים המשותפים וכן את דרך הפירוד (במידה ויהיה), חלוקת הרכוש המשותף וחלוקת הרכוש שנצבר בהיותם ידועים בציבור, תשלום מזונות (במידת הצורך) ועוד. בנוסף הסכם ממון זה, להבדיל מהסכם בין בני זוג נשואים, אינו כפוף לאישור של כל גוף מוסמך.

Read more
DP
הסכמי ממון בין בני זוג

הסכם זה, הינו הסכם ממון הנעשה לפני הנישואין (קיים גם הסכם ממון לאחר נישואין) אשר מסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג בדרך השונה מזו הקבועה בחוק ואשר תחייב את הצדדים במידה וההסכם לא יערך. הסכם הממון קובע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי הנכסים המפורטים בו ושאר נושאים רלוונטיים למצב של פרידה או גירושין. הסכם כזה ניתן לאשר לפני הנישואין אצל עו"ד המתמחה בהסכם ממון (נוטריון) או רשם נישואין וכמו כן ניתן לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. לאחר הנישואין חובה לאשר הסכמי ממון בבית המשפט ולא ניתן לאשרו אצל עורך דין מומחה להסכמי ממון.

Read more

מהו הסכם ממון?

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973), הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה.

קרא