הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפיםידועים בציבור שאין בכוונתם להנשא יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים המתייחס לזכויות הרכושיות של כל אחד מהם. בהסכם זה, בדומה להסכם ממון מסדירים הצדדים את אופן החיים המשותפים וכן את דרך הפירוד (במידה ויהיה), חלוקת הרכוש המשותף וחלוקת הרכוש שנצבר בהיותם ידועים בציבור, תשלום מזונות (במידת הצורך) ועוד. הסכם זה, להבדיל מהסכם בין בני זוג נשואים, אינו כפוף לאישור של כל גוף מוסמך.

זוגות החיים במסגרת זוגית מבלי להינשא מסדירים את ניהול הקשר הזוגי, הורות וניהול משק בית משותף במסגרת של הסכם חיים משותפים עליו הם חותמים בנוכחות עורך דין. הסכם חיים משותפים מתאים לזוגות המוגדים כידועים בציבור ולכאלו המנהלים חיים משותפים ללא מעמד של ידועים בציבור.

חשוב לדעת, הסכם חיים משותפים הוא מסמך עם תוקף משפטי, מיד לאחר החתימה של שני הצדדים על המסמך הוא הופך למסמך עם תוקף משפטי מחייב לכל דבר. נציין כי הסכם חיים משותפים הוא אינו הסכם ממון. את הסכם החיים המשותפים תוכלו לאשר מול נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה. במקרים בהם ההסכם מתייחס גם לילדים משותפים לבני הזוג, תשלום מזונות או הסדרי ראייה יש לאשר את ההסכם מול בית המשפט לדיני משפחה.

מה כולל הסכם חיים משותפים?

תחילה ישמש ההסכם להכרה בזוגיות, שני בני הזוג מתבקשים להצהיר על עצמם כמנהלים חיים משותפים, משק בית משותף ושותפים לתא משפחתי. השלב הבא יהיה דיון בענייני רכוש, עריכת הסכם חיים משותפים חשובה מאוד בעבור זוגות לא נשואים, ללא ההסכם ישנה עמימות בהגדרת רכוש משותף לשני בני הזוג. בהסכם נקבע מהו הרכוש הנפרד של בני הזוג ומהו הרכוש המשותף, במקרה של פרידה רק הרכוש המשותף יחולק בין בני הזוג על פי ההסכם.

בתוך ההסכם תהיה התייחסות גם לחובות נפרדים וחובות משותפים של שני בני הזוג. הסכם חיים משותפים מתייחס למקרים של פרידה ולמקרים של המשך זוגיות בריאה ומשותפת. בתוך ההסכם נכללת גם הסכמת שני הצדדים לניהול משק בית משותף תוך קביעת התנאים, חלוקת העול הכספי, פתיחת חשבון בנק משותף, זכויות בדירת המגורים. אם יש לבני הזוג ילדים משותפים גם כל נושא גידול הילדים נכנס אל תוך ההסכם.

 

למידע נוסף אודות הסכם חיים משותפים התקשרו: 1800-396-396