הסכם הורות

בשנים האחרונות מבנה המשפחה המסורתי משתנה מעט, אנו מבחינים בסוגים שונים של משפחות והורות. היום ישנם מקרים רבים בהם שני הורים בוחרים להביא ילד משותף ללא ברית נישואין וללא קשר זוגי בין ההורים. היום כבר אפשר לראות משפחות חד הוריות מבחירה, משפחות חד מיניות, הורים המגדלים יחד ילדים במתכונת של הורות משותפת, ידועים בציבור המגדלים יחד ילדים ועוד.
אישה יכולה היום להביא ילד לעולם בעצמה ללא מעורבות של גבר תוך פנייה אל בנק הזרע, תהיה זו משפחה חד הורית בה הילד לא יוכל לדעת מיהו אביו. העדר דמות אב מעוררת חשש באימהות לעתיד וכך נולדה אפשרות נוספת להביא ילדים לעולם ללא קשר נישואין במתכונת של הורות משותפת עם הסכם הורות עליו חותמים שני ההורים בנוכחות של עורך דין. גם גברים יוכלו להביא לעולם ילד לעולם ללא נוכחות פעילה של אם במסגרת של אימוץ או הליך פונדקאות המתקיים בחו"ל.

איך להביא ילד לעולם במתכונת של הורות משותפת?

רגע לפני שמתחילים בתהליך חשוב יהיה להרכיב הסכם הורות בו תקבעו פרטים רבים ככל האפשר. בעזרת הסכם הורות יוכלו שני ההורים להיות בטוחים כי זכויותיהם מוגנות ובנוסף, יוכלו לצמצם ככל האפשר מחלוקות עתידיות בנושא גידול הילד, נטל כלכלי, מגורים, משמורת ועוד.
הסכם הורות הוא הסכם עליו חותמים שני ההורים מתוך מטרה להסדיר את מערכת היחסים שלהם כהורים לילד משותף. הסכמי הורות קובעים את הזכויות והחובות האישיות של כל אחד מההורים יחד עם מנגנונים לפתירת סכסוכים ומחלוקות בעתיד. הסכמי הורות נפוצים היום בקרב הורים המבקשים להביא לעולם ילד ללא קשר זוגי
הסכם הורות נחתם בין שני אנשים בגירים, אשר רוצים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בנוגע לילד אשר החליטו להביא לעולם יחד, או בנוגע לילד אשר אחד מהם הביא לעולם, או בנוגע לילד אשר אימצו.

מה כולל הסכם הורות?

  1. תכנון של תקופת ההיריון, חלוקה בנטל, הוצאות ההיריון, בחירת רופא, קבלת החלטות בנוגע ללידה.
  2. הגדרת משמורת והסדרי ראייה לילד עם כל אחד מההורים.
  3. הגדרה של האחריות ההורית, האם תהיה הורות משותפת בצורה שווה או שיהיה הורה אחד מרכזי שיעניק בית מרכזי לילד.
  4. תשלום דמי מזונות ומימון צרכים נלווים.
  5. החלטות בתחום החינוך, דת ואופן פתירת מחלוקות.

הסכם הורות

למידע נוסף אודות הסכם הורות התקשרו: 1800-396-396